تعریق شدید می‌تواند بر سلامت روان، تاثیر منفی بگذارد